Çerez Politikası

Çerezler nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “6698 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar.

Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

İşbu Çerez (“Cookie”) Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan
www.gurun.com.tr adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında müşterileri/yatırımcıları/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Gür Un’un çerez kullanımı

www.gurun.com.tr sitesini ziyaret ederek GÜR UN’un web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.
GÜR UN , çerezler sayesinde topladığı bilgileri www.gurun.com.tr/
kişiselverilerinkorunması adresinde yer alan GÜR UN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme doğrultusunda kullanır.
GÜR UN’un cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda www.gurun.com.tr’nin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.
GÜR UN gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez (Cookie) Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez (Cookie) Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Çerez (Cookie) Politikası’nı belirli zamanlarda inceleyerek, çerez kullanımı ile ilgili bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için
https://www.kvk.com/Page/Detail/65-Kisisel_Verilerin_Korunmasi adresinde yer alan Gizlilik ve Veri Politikasını okumanızı tavsiye ederiz

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
GÜR UN olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve
bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

• Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret
eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanması.
• Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde
çalıştığı sunucunun optimizasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi,
Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının
yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin,
ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla
bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin
sunulmasının sağlanması.
• Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de
gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, reklam ilginizi çektikten sonra o
reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit
edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve
gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda,
aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar
kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.  Çerez
(Cookie) Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde şirketimizin hizmetlerinden
faydalandığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların
kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
Şirketimiz;
• Performans çerezleri,
• Fonksiyonellik çerezleri,
• Hedef çerezleri veya reklam çerezleri olmak üzere üç tür çerez kullanır.
Performans çerezleri, web sitesimizin geliştirmesine yardımcı olan isimsiz
çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin web sitemizin nasıl kullandıkları
hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar, Site’nin gerektiği gibi çalışıp
çalışmadığının veya alınan hataların tespitinde kullanılır. . Bu çerezlerden  toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü
şahıslara verilemez.

Hedef çerezleri veya reklam çerezleri, Şirketimiz bilgisi doğrultusunda genellikle
www.gurun.com.tr’nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım
amaçları aşağıdaki gibidir;
• İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek
• Gösterilen reklam sayısını sınırlamak
• Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek
• Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak
Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’da
belirlenen diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1.
fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize  iletebilirsiniz

X